Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2016

Thứ sáu - 22/01/2016 23:35 302 0

Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2016

Thực hiện tinh thần Công văn số 5137/BVHTTDL-GĐ ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2016. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2016 với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Công văn số 107-CV/TU ngày 11/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW; Quyết định 301/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 về ban hành Kế hoạch phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về ban hành  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

 

2. Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

 

3. Tổ chức hoạt động truyền thông gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; đa dạng hoá hình thức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) ... chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài PTTH, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn).

 

4. Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ Gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc” từ huyện đến tỉnh.

 

5. Tổ chức Ngày Hội Gia đình kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

 

6. Tiếp tục duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các mô hình: Phòng, chống bạo lực gia đình; Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; mô hình triển khai thực hiện tiểu Đề án 4 thuộc Đề án 343; mô hình Hỗ trợ xã xây dựng, sửa đổi những quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới; trong đó chú trọng đến hoạt động của Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại các ấp, khu phố.

 

7. Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

 

8. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

 

9. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

 

10. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với đội ngũ Cộng tác viên gia đình ở các ấp, khu phố, định kỳ tổ chức họp giao ban để kiểm tra đánh giá nhằm nắm bắt kịp thời các tồn tại trong quá trình thực hiện, qua đó đưa ra các giải pháp kịp thời.

 

Với những nhiệm vụ trọng tâm công tác gia năm 2016, tin tưởng rằng Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; giúp cho cán bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện đến các xã, phường, thị trấn nắm vững hơn về hoạt động của công tác gia đình trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

Cẩm Nhung

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây