Hoạt động gia đình

Tây Ninh 15 năm xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tây Ninh 15 năm xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

 •   19/10/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, ấp văn hóa” được hợp nhất trên cơ sở các các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào năm 2000. Ngày 16 tháng 6 năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-CT thay đổi tên gọi là “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Ngày hội của các gia đình văn hóa các tỉnh miền Đông Nam bộ

Ngày hội của các gia đình văn hóa các tỉnh miền Đông Nam bộ

 •   05/07/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 23 và 24.6, tại tỉnh Ninh Thuận, ngày Hội gia đình gia đình các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2016 đã diễn ra với sự tham gia của các gia đình văn hóa tại các tỉnh trong khu vực. Các hoạt động tại ngày hội bao gồm: tôn vinh biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, trưng bày hình ảnh gia đình, thi ẩm thực, liên hoan giã bạn, lửa trại.
Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình Năm 2016

Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình Năm 2016

 •   17/06/2016 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện tinh thần Công văn số 1717/BVHTTDL-GĐ ngày 12/5/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mời tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2016.
Tây Ninh tổ chức Họp mặt nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình – yêu thương và chia sẻ” năm 2016

Tây Ninh tổ chức Họp mặt nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình – yêu thương và chia sẻ” năm 2016

 •   16/06/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Nhân Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam, vào ngày 10/6/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức Họp mặt Ngày gia đình Việt Nam thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình – yêu thương và chia sẻ” tỉnh Tây Ninh năm 2016.
Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   20/05/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện công văn số 1293/BVHTTDL-GĐ ngày 15/4/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ).
  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh – những kết quả đạt được và định hướng giai đoạn 2016-2020

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh – những kết quả đạt được và định hướng giai đoạn 2016-2020

 •   14/05/2016 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với nhiều nội dung phong phú đã tác động tích cực, sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; những danh hiệu như: “Gia đình văn hóa”; “Ấp, khu phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn văn minh đô thị”….đã thực sự trở thành phong trào có tính quần chúng sâu rộng, được các cấp, các ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, lan tỏa đến cộng đồng dân cư, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Kết quả tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kết quả tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   14/04/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 267/BVHTTDL-GĐ ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.
Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

 •   07/03/2016 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 02.3.2016, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2011-2015.
Tổng kết Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 và triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Tổng kết Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 và triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

 •   25/01/2016 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về công tác này, Tây Ninh với tinh thần quyết tâm tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCBLGĐ, triển khai có hiệu quả Luật PCBLGĐ và các hoạt động Mô hình PCBLGĐ nhằm góp phần giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Để đạt được những kết quả trên, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ của các địa phương; sự phối kết hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể các cấp; sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện Quyết định 60/QĐ-UBND, chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.
Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2016

Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2016

 •   22/01/2016 11:35:00 PM
 •   Đã xem: 610
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện tinh thần Công văn số 5137/BVHTTDL-GĐ ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2016. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2016 với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Kết quả sau một năm đổi mới về nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015

Kết quả sau một năm đổi mới về nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015

 •   22/01/2016 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là phong trào “TDĐKXDĐSVH”) tỉnh Tây Ninh về việc phúc tra công nhận “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2015; năm 2015 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành khảo sát, phúc tra kết quả công nhận “Gia đình văn hóa”, “Ấp, Khu phố văn hóa” 18 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015.
Kết quả tổ chức, triển khai mô hình “Hỗ trợ xã xây dựng, sửa đổi những quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới” trong cộng đồng dân cư

Kết quả tổ chức, triển khai mô hình “Hỗ trợ xã xây dựng, sửa đổi những quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới” trong cộng đồng dân cư

 •   22/01/2016 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua vấn đề Bình đẳng giới luôn được xã hội quan tâm chú trọng, đó là Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, giữa vợ và chồng, con trai và con gái, giữa nam và nữ trong cộng đồng dân cư. Để đẩy mạnh tuyên truyền nội dung này, các cấp, các ngành có nhiều hình thức khác nhau, trong đó phải kể đến tuyên truyền thông qua quy ước khu dân cư có bổ sung vấn đề Bình đẳng giới được triển khai tại văn phòng ấp, khu phố, qua các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, họp tổ dân cư tự quản, hội thi, nói chuyện chuyên đề…
Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Tiểu Đề án 4 thuộc Đề án 343 (giai đoạn 2011-2015)

Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Tiểu Đề án 4 thuộc Đề án 343 (giai đoạn 2011-2015)

 •   08/01/2016 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Tiểu Đề án 4 thuộc Đề án 343 (giai đoạn 2011-2015). Tham dự Hội nghị có ông Lê Quang Chánh - PGĐ Sở VHTTDL, bà Lưu Thanh Hằng - PCT Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở VHTTD, các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa các huyện, thành phố; đại diện 52 xã triển khai mô hình Tiểu đề án 4; và đặc biệt là sự có mặt của các cá nhân, tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai Tiểu đề án 4 .
Tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Quyết định 60/QĐ-UBND và Lễ tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Quyết định 60/QĐ-UBND và Lễ tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

 •   30/12/2015 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 25.12.2015, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Quyết định 60/QĐ-UBND, Kế hoạch thực hiện Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 và Lễ tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố; các xã triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là sự có mặt của 128 cá nhân, tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 và đạt giải cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Kết quả phát động cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Kết quả phát động cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

 •   10/12/2015 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. Góp phần vào việc tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Hội nghị - Hội thảo Sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 và Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015

Hội nghị - Hội thảo Sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 và Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015

 •   23/11/2015 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17-18/11/2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn tham dự Hội nghị - Hội thảo Sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 và Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Tham dự đoàn Tây Ninh gồm có ông Lê Quang Chánh – PGĐ Sở VHTTDL, phòng XDNSVHGĐ, Sở VHTTDL, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh…
Tập Huấn Chuyên Đề Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2015

Tập Huấn Chuyên Đề Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2015

 •   23/10/2015 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 66/KH-SVHTTDL ngày 28/7/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tập huấn chuyên đề công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2015.
Tập huấn công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015

Tập huấn công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015

 •   28/08/2015 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 28/7/2015 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh về việc tập huấn công tác phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2015. Theo như kế hoạch thời gian tập huấn sẽ chia làm 2 đợt, đợt 1: từ ngày 12/8/2015 đến ngày 20/8/2015; đợt 2: từ ngày 08/9/2015 đến ngày 10/9/2015 với khoảng 1.188 học viên tham dự là Ban chỉ đạo huyện, xã, Ban vận động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tính đến nay đã tập huấn được 5 huyện (Trảng Bàng,Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Biên).
TẬP HUẤN Mô hình “Hỗ trợ xã xây dựng, sửa đổi những quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới” năm 2015

TẬP HUẤN Mô hình “Hỗ trợ xã xây dựng, sửa đổi những quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới” năm 2015

 •   25/08/2015 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 62/KH-SVHTTDL ngày 15/7/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Mô hình “Hỗ trợ xã xây dựng, sửa đổi những quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới” năm 2015.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây