Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ ba - 31/03/2020 23:00 132 0

Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020  của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành công văn số 359/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình. Giáo dục các giá trị đạo đức lối sống, về phong tục, tập quán, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; cách ứng xử trong gia đình, giữa gia đình với cộng đồng; phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao kiến thức và kỹ năng sống trong gia đình và vận động gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện các quy ước, quy chế dân chủ tại cơ sở, phát triển các tổ hòa giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng ấp, khu phố, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình triển khai trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

Quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ các cá nhân, tổ chức xã hội trong công tác gia đình

Thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng, trang bị phương pháp, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho công tác hòa giải, tư vấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

Tham mưu tổ chức Tổng kết đánh giá kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 hoàn thành trước tháng 10/2020.

Đính kèm nội dung văn bản UBND tỉnh: 359. trien khai chi thi 08 cua TTCP ve PCBLGD.signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây