Hoạt động gia đình

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, Khu phố Văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp, Khu phố Văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   16/03/2018 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là Phong trào “TDĐKXDĐSVH”) đã được triển khai thực hiện nhiều năm qua, được xác định là một trong 4 nhóm giải pháp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, làm cho văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình. Tại Tây Ninh Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được triển khai thành 10 cuộc vận động: Cuộc vận động xây dựng “Đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động” gồm xây dựng “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì; Cuộc vận động “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn văn minh đô thị” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì….
Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017

Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017

 •   28/08/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Giấy triệu tập số 285/GTT-BVHTTDL ngày 12/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017.
Tây Ninh tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” năm 2017

Tây Ninh tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” năm 2017

 •   01/07/2017 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thi nấu với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” tỉnh Tây Ninh vào ngày 28.6.2017.
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017

 •   29/06/2017 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Chính vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam (Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001), lấy tháng 6 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 8/3/2016) nhằm thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tây Ninh tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” năm 2017

Tây Ninh tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” năm 2017

 •   29/06/2017 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thi nấu với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” tỉnh Tây Ninh vào ngày 28.6.2017.
Tây Ninh tham dự ngày Hội gia đình các tỉnh Đông Nam bộ năm 2017 tại tỉnh Đồng Nai

Tây Ninh tham dự ngày Hội gia đình các tỉnh Đông Nam bộ năm 2017 tại tỉnh Đồng Nai

 •   27/06/2017 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ năm 2017 tại tỉnh Đồng Nai đã diễn ra trong 3 từ ngày 21 đến ngày 23.6.2017 với sự tham gia của các gia đình văn hóa tại 7 tỉnh trong khu vực. Các hoạt động tại ngày hội bao gồm: tôn vinh biểu dương gia đình văn hóa tham gia các hoạt động ngày hội, trưng bày hình ảnh gia đình và các phần thi: thi văn nghệ “gia đình trổ tài”, thi ẩm thực “món ngon quê nhà”, thi các trò chơi vận động thể thao “Gia đình vui khỏe”: bịt mắt tiếp sức đánh trống, phối hợp đi xe đạp chậm.
Kết quả tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kết quả tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   21/03/2017 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 228/BVHTTDL-GĐ ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017; công văn số 222/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 28/02/2017 về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017.
Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 •   23/01/2017 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua vào ngày 30.12.2016, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016

 •   29/12/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Cùng các địa phương trên toàn quốc, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh đã chú trọng chỉ đạo việc triển khai các nội dung chủ yếu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương, ban ngành, đoàn thể,… Trong năm qua, phong trào đã được triển khai nhanh chóng, sâu rộng tạo một phong trào thi đua rộng lớn từ trong mỗi gia đình, trên các địa bàn dân cư và trong các cơ quan trường học, doanh nghiệp.
Tây Ninh 15 năm xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tây Ninh 15 năm xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

 •   26/12/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, ấp văn hóa” được hợp nhất trên cơ sở các các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào năm 2000. Ngày 16 tháng 6 năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-CT thay đổi tên gọi là “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Tây Ninh 15 năm xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tây Ninh 15 năm xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

 •   19/10/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, ấp văn hóa” được hợp nhất trên cơ sở các các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào năm 2000. Ngày 16 tháng 6 năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-CT thay đổi tên gọi là “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Ngày hội của các gia đình văn hóa các tỉnh miền Đông Nam bộ

Ngày hội của các gia đình văn hóa các tỉnh miền Đông Nam bộ

 •   05/07/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 23 và 24.6, tại tỉnh Ninh Thuận, ngày Hội gia đình gia đình các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2016 đã diễn ra với sự tham gia của các gia đình văn hóa tại các tỉnh trong khu vực. Các hoạt động tại ngày hội bao gồm: tôn vinh biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, trưng bày hình ảnh gia đình, thi ẩm thực, liên hoan giã bạn, lửa trại.
Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình Năm 2016

Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình Năm 2016

 •   17/06/2016 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện tinh thần Công văn số 1717/BVHTTDL-GĐ ngày 12/5/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mời tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2016.
Tây Ninh tổ chức Họp mặt nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình – yêu thương và chia sẻ” năm 2016

Tây Ninh tổ chức Họp mặt nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình – yêu thương và chia sẻ” năm 2016

 •   16/06/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Nhân Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam, vào ngày 10/6/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức Họp mặt Ngày gia đình Việt Nam thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình – yêu thương và chia sẻ” tỉnh Tây Ninh năm 2016.
Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   20/05/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện công văn số 1293/BVHTTDL-GĐ ngày 15/4/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ).
  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh – những kết quả đạt được và định hướng giai đoạn 2016-2020

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh – những kết quả đạt được và định hướng giai đoạn 2016-2020

 •   14/05/2016 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với nhiều nội dung phong phú đã tác động tích cực, sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; những danh hiệu như: “Gia đình văn hóa”; “Ấp, khu phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn văn minh đô thị”….đã thực sự trở thành phong trào có tính quần chúng sâu rộng, được các cấp, các ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, lan tỏa đến cộng đồng dân cư, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Kết quả tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kết quả tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   14/04/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 267/BVHTTDL-GĐ ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.
Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

 •   07/03/2016 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 02.3.2016, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2011-2015.
Tổng kết Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 và triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Tổng kết Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 và triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

 •   25/01/2016 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về công tác này, Tây Ninh với tinh thần quyết tâm tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCBLGĐ, triển khai có hiệu quả Luật PCBLGĐ và các hoạt động Mô hình PCBLGĐ nhằm góp phần giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Để đạt được những kết quả trên, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ của các địa phương; sự phối kết hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể các cấp; sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện Quyết định 60/QĐ-UBND, chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây